Hulpverleners en werkgevers
Hulpverleners

Leef Bewindvoering heeft vaak te maken met cliënten die door een andere instantie begeleid worden. Wij hechten zeer veel waarde aan een goede samenwerking met de desbetreffende hulpverlener. Uw (en onze) cliënt verdient de best mogelijke hulp. Bij een ingrijpende maatregel als bewindvoering is het van belang dat uw cliënt bij een deskundig beschermingsbewindvoerder terechtkomt. Leef Bewindvoering voldoet aan de nieuwste kwaliteitseisen, is dagelijks bereikbaar en werkt met een transparant online administratiesysteem dat u en uw client kunnen inzien. Wij zoeken de samenwerking en verbinding, om werkzaamheden op elkaar af te stemmen met als doel het zo goed mogelijk ondersteunen van onze gezamenlijke klanten.

Graag gaan wij dan ook een samenwerking met u aan waarbij we afspraken kunnen vastleggen om uw cliënten zo snel als mogelijk de hulp te bieden die hij of zij nodig heeft. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij hebben om uw clienten van dienst te zijn? Leef Bewindvoering geeft kosteloos voorlichting op locatie. De voorlichting zal worden aangepast aan de wensen van uw organisatie. Vul het contactformulier in op onze website of stuur een e-mail naar info@leefbewindvoering.nl. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons ook direct bereiken op telefoonnummer 06-15 45 34 73.

Werkgevers

Als gevolg van de economische crisis is het aantal huishoudens dat in de financiële problemen is geraakt flink gestegen. Dit treft alle lagen van de bevolking. Ook ziekte, echtscheiding, werkloosheid of andere grote tegenslagen kunnen ervoor zorgen dat iemand financiële problemen krijgt. Steeds meer werkgevers krijgen te maken met schuldenproblematiek van werknemers. Dit kan voor u als werkgever gevolgen hebben. De gevolgen van financiële problemen kunnen zich uiten in een verhoogd ziekteverzuim. Schulden kunnen immers onder andere ziekte, stress, slaapstoornissen, concentratieproblemen tot gevolg hebben, waardoor de kans op fouten maken toeneemt, en het functioneren van uw medewerker onder druk kan komen te staan. Financiële problemen kunnen aan het licht komen door de vraag om overwerk, voorschotten op het salaris, of een loonbeslag van een schuldeiser. Het is in het belang van het bedrijf en uw medewerker om de signalen die herkenbaar zijn voor schuldenproblematiek bij uw medewerkers vroegtijdig op te merken en daar adequaat op te reageren. Enerzijds omdat u als werkgever wil voorkomen dat uw personeel uitvalt, omdat hij of zij de controle over zijn of haar financiële huishouding is verloren, anderzijds omdat schulden van een werknemer uw bedrijf geld kunnen kosten.

Door als werkgever uw werknemer te helpen, kunt u bereiken dat gedwongen maatregelen achterwege blijven en de werknemer zijn zelfrespect en toekomstperspectief behoudt. Dit komt de motivatie en productiviteit van uw personeel zeker ten goede. In samenwerking met u zoekt Leef Bewindvoering naar een passende en persoonlijke oplossing om de financiële situatie van de werknemer weer in balans te brengen en te houden. Zo kan het (ziekte)verzuim worden teruggedrongen, verhoogt het de arbeidsmotivatie en kan de medewerker weer optimaal functioneren. U kunt als werkgever niet de (financiële) problemen van uw werknemer oplossen, maar u kunt wel helpen als u uw medewerkers onze diensten aanbiedt om hun zaken weer op orde te brengen. De kosten verdienen zich normaliter snel terug en de winst is blijvend, omdat het verzuim afneemt, productiviteit en vitaliteit van de werknemer toeneemt en de betrokkenheid bij uw bedrijf stijgt.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Leef Bewindvoering heeft om uw werknemers met financiële problemen te ondersteunen? Wij geven kosteloos voorlichting op locatie. De voorlichting zal worden aangepast aan de wensen van uw bedrijf. Vul dan het contactformulier in op onze website of stuur een e-mail naar info@leefbewindvoering.nl. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons ook direct bereiken op telefoonnummer 06-15 45 34 73.

Adres

Postbus 320
1200 AH Hilversum

Contact

Telefoonnummer:
06 15 45 34 73