Wat is beschermingsbewind?

De officiële benaming voor bewindvoering is beschermingsbewind. In de volksmond spreken we over bewindvoering. Bewindvoering is een juridische beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken voor personen die niet (meer) in staat zijn hun eigen financiën en financiële administratie te beheren of dit moeilijk vinden. De bewindvoerder heeft tot taak het onder bewind gestelde vermogen te administreren, te beheren en te beschermen. Het doel van bewindvoering is zelfredzaamheid, zodat de onderbewindgestelde -indien mogelijk- in de toekomst zelf zijn/haar financiën op een verantwoorde wijze kan beheren.

Bewindvoering is er om u te beschermen. Het voorkomt dat anderen misbruik van uw situatie kunnen maken. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven, beschermt uw vermogen en zorgt ervoor dat uw vaste lasten op tijd betaald worden. Ook ziet de bewindvoerder er op toe dat er geen (nieuwe) schulden ontstaan. Om gebruik te maken van bewindvoering dient u een aanvraag te doen bij de kantonrechter. De bewindvoerder verzorgt dit voor u. U heeft voor deze aanvraag geen advocaat nodig. De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of u bewindvoering nodig heeft en de bewindvoerder krijgt toegewezen.

Heeft u of iemand in uw omgeving bewindvoering nodig? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met Leef Bewindvoering of vul het contactformulier in.

Hoe gaat een aanvraag bewindvoering in zijn werk?

Na de aanmelding nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Tijdens dit intakegesprek bespreken wij uw persoonlijke situatie. Zo willen wij bijvoorbeeld graag weten waarom u bewindvoering nodig heeft, of er schulden zijn en zo ja, hoe deze schulden zijn ontstaan. Vervolgens zullen wij u uitleggen wat bewindvoering precies inhoudt en is gelegenheid om hierover vragen te stellen. Naar aanleiding van dit gesprek zullen wij samen met u een plan van aanpak maken, waarin onder meer staat welke doelen wij de komende tijd willen behalen. Het plan van aanpak en verzoekschrift stuurt Leef Bewindvoering vervolgens naar de rechter, zodat de rechter kan beoordelen en een besluit kan nemen over de bewindvoering. Naar aanleiding van het verzoek krijgt u in de meeste gevallen een uitnodiging voor een zitting bij de kantonrechter. Leef Bewindvoering gaat samen met u naar de zitting bij de rechtbank. Als de rechtbank Leef Bewindvoering als bewindvoerder heeft aangewezen, kunnen wij voor u aan de slag.

Wat zijn onze taken als bewindvoerder?

Leef Bewindvoering voert verschillende financiële en administratieve taken uit. Zo gaan wij bijvoorbeeld na of u alle inkomsten ontvangt en of de dagelijkse uitgaven (kunnen) worden betaald. Verder vragen wij (indien van toepassing) toeslagen voor aan, doen wij uw belastingaangifte en zullen wij de administratie van al uw inkomsten en uitgaven bijhouden. Ook voert Leef Bewindvoering de volgende werkzaamheden uit:

De taken van een bewindvoerder:

 • het bijhouden van de volledige financiële administratie
 • het openen en afhandelen van financiële poststukken
 • het opstellen van een budgetplan
 • het betalen van de vaste lasten
 • contact onderhouden met gemeenten/belastingdienst en andere instanties
 • aanvragen van (gemeentelijke) minimavoorzieningen
 • aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • aanvragen noodzakelijke verzekeringen
 • aanvragen bijzondere bijstand
 • declareren nota’s bij de zorgverzekeraar
 • aanvragen/wijzigen toeslagen belastingdienst
 • aanvragen kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen (indien mogelijk)
 • afleggen rekening en verantwoording (verslag) aan de kantonrechter
 • werken aan zelfredzaamheid van cliënt (indien mogelijk)
 • belastingaangifte box 1
 • controleren en corrigeren beslagvrije voet
 • begeleiden naar schuldhulpverlening

Werkzaamheden schuldenproblematiek:

 • inventariseren en analyseren schulden
 • aanschrijven van schuldeisers
 • regelingen treffen met schuldeisers
 • betalingsvoorstellen doen en invoeren (indien mogelijk)
 • begeleiden naar minnelijk schuldhulpverleningstraject (Msnp)
 • begeleiden naar wettelijke schuldsanering (Wsnp)
 • communicatie met schuldhulpverleners/Wsnp-bewindvoerders
 • bezoeken rechtbank Wsnp-zittingen

Adres

Postbus 320
1200 AH Hilversum

Contact

Telefoonnummer:
06 15 45 34 73