Wat zijn de kosten van bewindvoering?

De tarieven voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze tarieven zijn voor alle bewindvoerders gelijk. U hoeft dus geen tarieven te vergelijken. Soms lijken tarieven te verschillen, maar dat heeft te maken met bedragen met of zonder btw. Wij vermelden de tarieven inclusief btw, zodat u weet waar u aan toe bent.

In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens, en tussen dossiers met en zonder schulden. Bij de start van de bewindvoering worden eenmalig kosten berekend voor onder andere het uitzoeken van uw administratie, een bezoek aan huis en een gezamenlijk bezoek aan de rechtbank. Noodzakelijke extra werkzaamheden (bijvoorbeeld voor de verkoop van een woning) worden pas gefactureerd na voorafgaande toestemming van de kantonrechter. Hieronder vind u een overzicht van deze kosten voor bewindvoering (alle tarieven zijn inclusief 21% btw).

Wie betaalt dat?

In beginsel komen de kosten voor rekening van de cliënt. Maar bij een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau) bestaat er vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval vergoedt de gemeente de kosten voor beschermingsbewind. Uiteraard verzorgen wij de aanvraag van de bijzondere bijstand bij de gemeente.

Alleenstaande
Omschrijving Tarief incl btw
Maandtarief standaardbewind € 114,14
Maandtarief problematische schulden € 147,62
Eenmalig intake + bezoek Rechtbank + opstarten dossier € 644,93
Eenmalig eindrekening en verantwoording aan kantonrechter € 242,-
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop woning € 402,93
Extra werkzaamheden (per uur) na toestemming kantonrechter € 80,47
Echtpaar/Samenwonend
Omschrijving Tarief incl btw
Maandtarief standaardbewind echtpaar € 136,93
Maandtarief problematische schulden echtpaar € 177,16
Eenmalig intake + bezoek Rechtbank + opstarten dossier € 773,19
Eenmalig eindrekening en verantwoording aan kantonrechter € 290,42
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop woning € 402,93
Extra werkzaamheden (per uur) na toestemming kantonrechter € 80,47
Adres

Postbus 320
1200 AH Hilversum

Contact

Telefoonnummer:
06 15 45 34 73